HOME2020-05-08T07:48:29+00:00

ความเป็นมา

ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต   ตั้งอยู่ที่บริเวณที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ  เนื้อที่รวม  371 ไร่  หมู่ที่ 1  ถนนศรีสุทัศน์  ตำบลรัษฎา  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2521    ในปี 2545 ได้รับโอนกิจการและทรัพย์สินขององค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นมาดำเนินการโดยชำระค่ารับโอนเป็นเงิน 4,479,640 บาทให้กับผู้ชำระบัญชี โดยเข้าบริหารดูแลพื้นที่ และให้เอกชนเข้าบริหารห้องเย็นโรงน้ำแข็ง        เพื่อให้บริการการจำหน่ายน้ำแข็งและรับฝากสัตว์น้ำแก่ชาวประมงและผู้ประกอบการประมง

ต่อมาในปี 2548 รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณวงเงิน 299,070,000 บาท เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต     โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสัตว์น้ำตามนโยบายอาหารปลอดภัย และส่งเสริมการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมชี้แจงชาวประมงที่จะมาเรียกร้องเพื่อเร่งรัดการพิจารณาโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ [...]

By |กุมภาพันธ์ 7th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

สวัสดีชาวโลก Q( ◉⃝ ˙̫̮ ◉⃝)=o)X 3x)

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การสะพานปลา นี่เป็นเรื่องแรกของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือลบมันได้ แล้วเริ่มการเขียน

By |พฤศจิกายน 21st, 2561|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|1 Comment
อ่านทั้งหมด