ที่อยู่หน่วยงาน

//ที่อยู่หน่วยงาน
ที่อยู่หน่วยงาน2019-02-01T08:09:25+00:00

ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

เปิดดำเนินงาน  9  กุมภาพันธ์  2522

ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองท่าจีน  หมู่ที่  1  ถนนศรีสุทัศน์  ตำบลรัษฎา  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  มีเนื้อที่  371  ไร่

โทรศัพท์ 076-614-151-4  โทรสาร 076-614-151