การประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการขุดลอกร่องน้ำคลองท่าจีน จังหวัดภูเก็ต

//การประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการขุดลอกร่องน้ำคลองท่าจีน จังหวัดภูเก็ต

การประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการขุดลอกร่องน้ำคลองท่าจีน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายกรกฎ เภรีภาส ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต พร้อมด้วยนายอนันต์ หนูสง หัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองท่าจีน ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการผู้ใช้ร่องน้ำในพื้นที่ ซึ่งได้ดำเนินการขุดลอกร่องน้ำคลองท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่ใกล้แล้วเสร็จ เพื่อให้เป็นไปตามหลัการบริหารภาครัฐ ตามกรอบ PMQA หมวดที่ 3 และรับฟังความคิดเห็นหลังการปฏิบัติงานขุดลอก

By |2019-02-26T09:14:08+00:00กุมภาพันธ์ 26th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment