ไม่มีหมวดหมู่

/ไม่มีหมวดหมู่

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เราทำความดี ด้วยหัวใจ

12 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี [...]