HOME2020-05-08T07:48:29+00:00

ความเป็นมา

ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต   ตั้งอยู่ที่บริเวณที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ  เนื้อที่รวม  371 ไร่  หมู่ที่ 1  ถนนศรีสุทัศน์  ตำบลรัษฎา  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2521    ในปี 2545 ได้รับโอนกิจการและทรัพย์สินขององค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นมาดำเนินการโดยชำระค่ารับโอนเป็นเงิน 4,479,640 บาทให้กับผู้ชำระบัญชี โดยเข้าบริหารดูแลพื้นที่ และให้เอกชนเข้าบริหารห้องเย็นโรงน้ำแข็ง        เพื่อให้บริการการจำหน่ายน้ำแข็งและรับฝากสัตว์น้ำแก่ชาวประมงและผู้ประกอบการประมง

ต่อมาในปี 2548 รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณวงเงิน 299,070,000 บาท เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต     โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสัตว์น้ำตามนโยบายอาหารปลอดภัย และส่งเสริมการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น.นายกรกฏ เภรีภาส ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต [...]

By |พฤษภาคม 8th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ส่งมอบงานงวดที่ 1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำและโรงคลุมคัดเลือกทูน่าที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.10 น.นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นายชัยยุทธ [...]

By |เมษายน 26th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำ ที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น.นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นายชัยยุทธ [...]

By |มีนาคม 20th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

การประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการขุดลอกร่องน้ำคลองท่าจีน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายกรกฎ เภรีภาส ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต [...]

By |กุมภาพันธ์ 26th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

จิตอาสาพัฒนา

13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต จัดกิจกรรม "จิตอาพัฒนา" สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต [...]

By |กุมภาพันธ์ 13th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

จัดทำป้ายสำหรับติดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ดำเนินการจัดทำป้ายที่ติดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เพื่อใช้สำหรับปิดประกาศโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครพรรคต่างๆ ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม [...]

By |กุมภาพันธ์ 8th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments
อ่านทั้งหมด