HOME2019-02-01T07:47:24+00:00

ความเป็นมา

ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต   ตั้งอยู่ที่บริเวณที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ  เนื้อที่รวม  371 ไร่  หมู่ที่ 1  ถนนศรีสุทัศน์  ตำบลรัษฎา  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2521    ในปี 2545 ได้รับโอนกิจการและทรัพย์สินขององค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นมาดำเนินการโดยชำระค่ารับโอนเป็นเงิน 4,479,640 บาทให้กับผู้ชำระบัญชี โดยเข้าบริหารดูแลพื้นที่ และให้เอกชนเข้าบริหารห้องเย็นโรงน้ำแข็ง        เพื่อให้บริการการจำหน่ายน้ำแข็งและรับฝากสัตว์น้ำแก่ชาวประมงและผู้ประกอบการประมง

ต่อมาในปี 2548 รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณวงเงิน 299,070,000 บาท เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต     โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสัตว์น้ำตามนโยบายอาหารปลอดภัย และส่งเสริมการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำ งวดที่3

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 9.30 น. นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการด้านกิจการด้านประมง [...]

By |กันยายน 3rd, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

การดำเนินงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำและโรงคลุมคัดเลือกทูน่าที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ณ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

วันที่ 2 กันยายน 2562 นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการด้านกิจการด้านประมง นายชัยยุทธ ถมกระจ่าง ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง [...]

By |กันยายน 2nd, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เราทำความดี ด้วยหัวใจ

12 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี [...]

By |สิงหาคม 12th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น.นายกรกฏ เภรีภาส ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต [...]

By |พฤษภาคม 8th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ส่งมอบงานงวดที่ 1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำและโรงคลุมคัดเลือกทูน่าที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.10 น.นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นายชัยยุทธ [...]

By |เมษายน 26th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำ ที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น.นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นายชัยยุทธ [...]

By |มีนาคม 20th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments
อ่านทั้งหมด